Nekonečná krychle
Nekonečná krychle / technika - kombinovaná - trojrozměrný objekt / rok 1988 NEPRODEJNÉ